Noutăți

Captarea şi Stocarea CO2

Programul naţional pentru captarea şi stocarea CO2, cu orizont de timp 2020 a fost lansat în premieră la Târgu-Jiu

Marţi, 23 noiembrie, la Hotelul Brâncuşi din Târgu-Jiu, s-au desfăşurat lucrările primului simpozion naţional de informare din cadrul “Programului naţional pentru captarea si stocarea CO2, cu orizont de timp 2020”.

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri – MECMA finanţează prin Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare în Industrie “Programul naţional pentru captarea şi stocarea CO2, cu orizont de timp 2020”, iar Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GeoEcoMar are calitatea de conducător al consorţiului care realizează această temă de cercetare.

Obiectivele generale ale proiectului de cercetare sunt:

  • Inventarierea tehnologiilor de captare şi stocare a CO2 – CCS – utilizate la nivel mondial în fază experimentală sau comercială;
  • Identificarea potenţialului geologic de stocare la nivel naţional;
  • Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a gradului de informare – conştientizare a opiniei publice în domeniul tehnologiilor CCS

Simpozionul de la Târgu-Jiu face parte dintr-o serie de acţiuni de diseminare şi conştientizare a informaţiilor legate de tehnologia de captare şi stocare a CO2.

Organizat de GeoEcoMar în parteneriat cu Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE, primul simpozion naţional de informare urmăreşte nu numai diseminarea cunoştinţelor referitoare la CCS ci şi familiarizarea participanţilor cu noua tehnologie şi cu demersurile realizate, până în prezent, de către Guvernul României.

Printre cei peste 70 de participanţi s-au numărat reprezentanţi ai MECMA, ai consiliilor judeţene şi locale, ai autorităţilor locale de mediu, ai industriei energetice de petrol şi gaze, ai universităţilor şi institutelor de cercetare din regiunea de dezvoltare Sud-Vest a României – cea mai industrializată zonă, responsabilă de cca 40 % din totalul emisiilor de CO2 la nivel naţional (24,5 mil.tone CO2/an).

Dintre personalităţile prezente la simpozion subliniem participarea dlui. Tudor Şerban, preşedinte al Comitetului de Coordonare Interministerială pentru elaborarea şi promovarea documentaţiei aplicaţiei proiectului demonstrativ CCS în România şi consilier personal al ministrului, MECMA şi a dlui Petru Lificiu – vicepreşedinte Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE alături de numeroşi experţi implicaţi în proiect, provenind de la MECMA, GeoEcoMar şi ISPE.

Ca dovadă a faptului că viitorul Proiect Demonstrativ CCS din România prinde contur tot mai mult, dl Tudor Şerban a anunţat în premieră “proiectul guvernamental va fi lansat oficial la Bruxelles, cu ocazia Zilei Naţionale de 1 decembrie”.
* * *
În cursul anului 2010 Guvernul României a întreprins o serie de acţiuni printre care cele mai importante:
• decizia dezvoltării unui proiect CCS prin aprobarea Memorandumului privind “Planul de acţiune în vederea implementării unui Proiect Demonstrativ privind Captarea şi Stocarea Carbonului în România”
• lansează competiţia naţională pentru selectarea viitorului proiect CCS (sectorul energetic şi alte industrii)
• MECMA emite Ordinul nr. 1508 de înfiinţare a Comitetului Inter-ministerial pentru coordonarea documentaţiilor Proiectului Demonstrativ CCS din România alcătuit din reprezentanţi ai MECMA, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Beneficiari Finali
• Transpunerea pachetului legislativ “Energie – Schimbări Climatice” – în curs

sursa: ispe.ro

Next article Neutralitatea internetului
Previous article 112 Awards Ceremony 2010

Related posts

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment