Libertăți civileNoutăți

Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetatenilor

Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetatenilor

Bruxelles 4 octombrie 2011

Discurs rostit de Adina Valean in cadrul Comisiei de Petitii din Parlamentul European

Prima prezentarea a raportului Privind cetățenia UE 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor

Dati-mi voie mai intai sa salut eforturile Comisiei Europene de a consolida cetatenia Uniunii Europene si de a revitaliza legatura dintre cetateni si Uniunea Europeana. In acest scop, Comisia Europeana a publicat in octombrie 2010 “Raportul privind cetățenia UE: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor”, care identifică 25 de obstacole cu care se confruntă cetățenii în diferitele roluri pe care le au (ca persoane private, consumatori, rezidenți, studenți, turiști, în viața profesională sau ca actori politici) și prezintă soluții pentru înlăturarea acestora.

Importanța eficientizării în practică a statutului de cetățean al UE a fost subliniată în mai multe rânduri de Parlamentul European.

Raportul referitor la “Aplicarea Directivei 2004/38/CE cu privire la dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora”, al carui raportor am fost din partea Parlamentului European, a pus in evidenta o serie de obstacole la libera circulatie a cetatenilor, precum dreptul de intrare si rezidenta a membrilor de familie din tari non-EU si obligatiile cetatenilor EU, cand aplica pentru permis de sedere, de a furniza documente suplimentare precum permise de munca sau dovezi ca au domiciliustabil.

În raportul său intitulat “Cetățenii și aplicarea dreptului comunitar” din 8 iunie 2008, Alain Lamassoure, deputat în Parlamentul European, a ilustrat cu claritate obstacolele cu care se confruntă europenii, atunci când încearcă să își exercite drepturile. Raportul descrie diverse obstacole administrative și concluzionează că politicile europene ar trebui să fie construite în jurul drepturilor și nevoilor cetățenilor UE și să permită obținerea de rezultate concrete.

În plus, în raportul Parlamentului European privind “Problematica și perspectivele cetățeniei europene” din 20 martie 2009, au fost detaliate obstacolele persistente în calea exercitării transfrontaliere a drepturilor. Prin intermediul raportului, Comisia a fost invitată să enumere aceste obstacole și să facă propuneri concrete pentru rezolvarea lor, după consultarea societății civile.

În cele din urmă, Programul de la Stockholm, care este programul de lucru al UE în domeniul libertății, securității și justiției pentru perioada 2010-2014, pune cetățeanul în centrul politicilor europene în acest domeniu.

In calitatea de raportor din partea Parlamentului European pe Raportul privind cetățenia UE 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor, ma voi concentra pe acțiunile propuse de Comisia Europeană din perspectiva petițiilor primite de Comisia pentru Petiții pe parcursul perioadei de referință 2008-2010. In acest scop au fost analizate peste 300 de petitii.

Raportul se va concentra pe 3 probleme, identificate in repetate randuri de petitiile primite de Parlamentul European , si anume: dreptul la libera circulație, dificultăți în accesarea drepturilor de securitate socială si recunoașterea diplomelor și calificărilor.

Libera circulație este una dintre cele mai prețuite realizări ale UE. Un studiu recent al Eurobarometru a identificat faptul că „dreptul cel mai familiar pentru cetățenii UE continuă să fie dreptul la libera circulație și ședere“, fiind recunoscut de 88% dintre cetățeni.

Cu toate acestea, dreptul la libera circulație a persoanelor este cel mai puțin dezvoltat dintre cele patru libertăți stipulate de tratate (și anume libera circulație a bunurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a persoanelor). Deși s-au înregistrat progrese considerabile în această privință după intrarea în vigoare a “Directivei dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora”, numeroase petiții stau mărturie pentru faptul că există încă multe probleme legate de punerea în aplicare a directivei:

  • birocratie excesiva si cerinte administrative nejustificate, mai ales pentru membrii familiilor din țările terțe
  • mai multe petiții au arătat că Regatul Unit nu le-a permis membrilor familiilor resortisanți ai unei țări terțe să intre fără viză, cu toate că dețineau permise de ședere eliberate de un alt stat membru.
  • nerecunoasterea drepturilor de libera corculatie pentru parteneri oficiali, incluzand aici cuplurile de acelasi sex
  • eliberarea de permise de ședere pentru o perioadă limitată (in contraventie cu legislatia europeana)
  • respingere cererii de permis de ședere, fara drept de apel, incalcare grava a drepturilor fundamentale ale cetatenilor europeni (cazul Suediei).

Raportul va trata mai departea dificultatea de accesare a drepturilor de securitate socială. Acest lucru se datoreaza in mare parte faptului că legislația în domeniu este complexă, greu de înțeles și uneori incorect aplicată de autoritățile competente.

De–a lungul ultimilor trei ani am primit un numar considerabil de petitii care demasca probleme legate de recunoașterea diplomelor și calificărilor și, uneori, de transpunerea sau punerea în aplicare defectuoasă a Directivei 2005/36/CE, privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Raportul va analiza si obstacolele obstacolele cu care se confruntă persoanele cu handicap în momentul exercitării dreptului lor la liberă circulație, ca de exemplu lipsa mijloacelor de transport adecvate; probleme în domeniul dreptului familiei au fost identificate în legătură cu custodia copiilor în cazuri de divorț sau de recunoaștere a parteneriatelor înregistrate într-un alt stat membru; divorțurile transfrontaliere, care cer costuri uriașe si care presupun, de procedurile îndelungate, lipsa unor informații adecvate referitoare la legislațiile și jurisdicțiile aplicabile; Problemele legate de impozitare reprezintă obstacole majore în calea dreptului la liberă circulație. Mai multe petiții prezintă probleme legate de nerecunoașterea unor documente de stare civilă.

Next article “Connecting Europe” un pas important pentru modernizarea infrastructurii europene
Previous article Ukraine 20 years on: Challenges for the future

Related posts

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment